OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 5 listopada, 2015 @ 11:55.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin – +48 324590200 – info@radlin.pl

REGON: Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940

NIP: 6471897211

Rachunek Bankowy: 96 8470 0001 2001 0042 2365 0001

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek od 7:30 do 15:30

Wtorek od 7:30 do 17:00

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 14:00

Szczegółowy spis telefonów:

324590200 Informacja

324590205 Faks

324590224 Urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego

324590230 Dowody osobiste, meldunki, wybory, sprawy obywatelskie

324590267 Dodatki mieszkaniowe, przydział lokali

324590269 Działalność gospodarcza

324590221 Zamówienia publiczne

324590253 Geodezja, kartografia

324590250, 32 4590262 Budownictwo, architektura, urbanistyka

324590251 Gospodarka komunalna, komunikacja, drogownictwo i transport

324590266 Odpady, ekologia

324590238 Edukacja i sprawy społeczne

324590241,32 4590246 Promocja

324590202 Sekretariat Burmistrza

324590223, 32 4590242 Podatki i opłaty

324590243, 32 4590228, 32 4590227 Księgowość

324590209 Obsługa radnych i sesji Rady Miejskiej

324590212 Kadry

324590220 Sekretarz Miasta

324590214 Skarbnik Miasta

324568210 Straż Miejska

Zachęcamy do używania formularza kontaktowego.

Wiadomości wysłane tą metodą trafiają bezpośrednio do kancelarii Urzędu.

Imię lub imię i nazwisko (pole wymagane)

Adres e-mail (pole wymagane)

Temat

Treść wiadomości[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

5 listopada, 2015 @ 11:55Aktualna wersja
[pw_map address="50.04738114868718, 18.47388355473936"][hr gap="55"][row][col w="12"]  
<div class="text-center">[i class="fa-map-marker fa-fw"]<strong> Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin - [i class="fa-phone fa-fw"] +48 324590200 - [i class="fa-envelope fa-fw"] <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl< /a></strong></div> <p>[pw_map address="50.04738114868718, 18.47388355473936"][hr gap="55"][row][col w="12"]</p><div class="text-center">[i class="fa-map-marker fa-fw"]<strong> Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin - [i class="fa-phone fa-fw"] +48 324590200 - [i class="fa-envelope fa-fw"] <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl< /a></strong>< /div><p>[/col][/row]</p><p style="text-align: left;">REGON: Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940</p><p style="text-align: left;"><strong> NIP:</strong> 6471897211</p><p style="text-align: left;"><strong>Rachunki bankowe:</strong> </p><p><strong>30 8436 0003 0000 0026 8038 0001 –</strong> konto dochodów - na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach</p> <p><strong><span style="color: #000000;">79 8436 0003 0000 0026 8037 0001</span> –</strong> konto organu – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych, opłat za duplikat lub drugą formę Karty Dużej Rodziny</p><p> <strong><span style="color: #000000;">23 8436 0003 0000 0026 8038 0030</span> –</strong> konto depozyty – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.</p><p style="text-align: left;"><b>Godziny urzędowania:</b></p><p style="text-align: left;">Poniedziałek od 7:30 do 15:30</p><p style="text-align: left;">Wtorek od 7:30 do 17:00</p><p style="text-align: left;">Środa od 7:30 do 15:30</p><p style="text-align: left;">Czwartek od 7:30 do 15:30</p><p style="text-align: left;">Piątek od 7:30 do 14:00</p><p style="text-align: left;"><b>Szczegółowy spis telefonów:</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">324590200  - <a href="mailto: info@radlin.pl" >Informacja</a></p><p style="text-align: left;">324590205 - Faks</p><p style="text-align: left;">324590224 - <a href="mailto: usc@radlin.pl">Urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego</a></p><p style="text-align: left;">324590230 - <a href="mailto: so@radlin.pl">Dowody osobiste, meldunki, wybory, sprawy obywatelskie</a></p><p style="text-align: left;">324590267 - <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl">Dodatki mieszkaniowe, przydział lokali</a></p><p style="text-align: left;">324590269 - <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl" >Działalność gospodarcza</a></p><p style="text-align: left;">324590221 - <a href="mailto: zamowienia@radlin.pl" >Zamówienia publiczne (przetargi)</a></p><p style="text-align: left;">324590253 - <a href="mailto: geodezja@radlin.pl">Mapy, kartografia, rolnictwo, leśnictwo</a></p><p style="text-align: left;">324590250, 32 4590262 - <a href="mailto: architektura@radlin.pl" >Budownictwo, architektura, urbanistyka</a></p><p style="text-align: left;">324590251 - <a href="mailto: gke@radlin.pl">Gospodarka komunalna, komunikacja, drogownictwo i transport</a></p><p style="text-align: left;">324590266 - <a href="mailto: gke@radlin.pl">Odpady, ekologia</a></p><p style="text-align: left;">324590238 - <a href="mailto: edukacja@radlin.pl">Edukacja i sprawy społeczne</a></p><p style="text-align: left;">324590241 - <a href="mailto: referatrozwoju@radlin.pl">Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi, </a></p><p style="text-align: left;">32 4590241 - <a href="mailto: biuletyn@radlin.pl">Polityka informacyjna, kontakt z mediami, public relations, </a></p><p style="text-align: left;">32 4590241 - <a href="mailto: biuletyn@radlin.pl">Redakcja "Biuletynu Radlin"</a></p><p style="text-align: left;">32 4590235 - <a title="Stanowisko ds. Ochrony Danych i Kontroli Wewnętrzej" href="https:/ /miasto.radlin.pl/stanowisko- ds-ochrony-danych-i-kontroli- wewnetrzej/">Inspektor Ochrony Danych, kontrola wewnętrzna</a></p><p style="text-align: left;">32 4590247 - <a href="mailto: fundusze@radlin.pl">Fundusze zewnętrzne, projekty unijne, dokumenty strategiczne miasta</a></p><p style="text-align: left;">324590202 - <a href="mailto: sekretariat@radlin.pl" >Sekretariat Burmistrza</a></p><p style="text-align: left;">324590223, 32 4590242 - <a href="mailto: podatki@radlin.pl">Podatki i opłaty</a></p><p style="text-align: left;">324590243, 32 4590228, 32 4590227 - <a href="mailto: budzet@radlin.pl" >Księgowość</a></p><p style="text-align: left;">324590209 - <a href="mailto: biurorady@radlin.pl">Obsługa radnych i sesji Rady Miejskiej</a></p><p style="text-align: left;">324590212 - <a href="mailto: ak@radlin.pl" >Kadry</a></p><p style="text-align: left;">324590220 - <a href="mailto: sekretarz@radlin.pl">Sekretarz Miasta</a></p><p style="text-align: left;">324590214 - <a href="mailto: skarbnik@radlin.pl">Skarbnik Miasta</a></p><p style="text-align: left;">324568210 - <a href="mailto: stm@radlin.pl">Straż Miejska</a></p><p style="text-align: left;"> </p><p style="text-align: left;"><strong>KONTAKT DLA MEDIÓW / MEDIA RELATIONS:</strong> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/media/" >https://miasto.radlin.pl/ media/</a></p><p style="text-align: left;">[col w="12"]</p>
[/col][/row]  
<p style="text-align: center;"></p>  
<p style="text-align: center;">REGON: Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940</p>  
<p style="text-align: center;"><strong> NIP:</strong> 6471897211</p>  
<p style="text-align: center;"><strong>Rachunek Bankowy:</strong> 96 8470 0001 2001 0042 2365 0001</p>  
&nbsp;  
<p style="text-align: center;"><b>Godziny urzędowania:</b></p>  
<p style="text-align: center;">Poniedziałek od 7:30 do 15:30</p>  
<p style="text-align: center;">Wtorek od 7:30 do 17:00</p>  
<p style="text-align: center;">Środa od 7:30 do 15:30</p>  
<p style="text-align: center;">Czwartek od 7:30 do 15:30</p>  
<p style="text-align: center;">Piątek od 7:30 do 14:00</p>  
<p style="text-align: center;"><b>Szczegółowy spis telefonów:</b></p>  
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;">324590200 Informacja</p>  
<p style="text-align: center;">324590205 Faks</p>  
<p style="text-align: center;">324590224 Urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego</p>  
<p style="text-align: center;">324590230 Dowody osobiste, meldunki, wybory, sprawy obywatelskie</p>  
<p style="text-align: center;">324590267 Dodatki mieszkaniowe, przydział lokali</p>  
<p style="text-align: center;">324590269 Działalność gospodarcza</p>  
<p style="text-align: center;">324590221 Zamówienia publiczne</p>  
<p style="text-align: center;">324590253 Geodezja, kartografia</p>  
<p style="text-align: center;">324590250, 32 4590262 Budownictwo, architektura, urbanistyka</p>  
<p style="text-align: center;">324590251 Gospodarka komunalna, komunikacja, drogownictwo i transport</p>  
<p style="text-align: center;">324590266 Odpady, ekologia</p>  
<p style="text-align: center;">324590238 Edukacja i sprawy społeczne</p>  
<p style="text-align: center;">324590241,32 4590246 Promocja</p>  
<p style="text-align: center;">324590202 Sekretariat Burmistrza</p>  
<p style="text-align: center;">324590223, 32 4590242 Podatki i opłaty</p>  
<p style="text-align: center;">324590243, 32 4590228, 32 4590227 Księgowość</p>  
<p style="text-align: center;">324590209 Obsługa radnych i sesji Rady Miejskiej</p>  
<p style="text-align: center;">324590212 Kadry</p>  
<p style="text-align: center;">324590220 Sekretarz Miasta</p>  
<p style="text-align: center;">324590214 Skarbnik Miasta</p>  
<p style="text-align: center;">324568210 Straż Miejska</p>  
<p style="text-align: center;">[row][col w="12"]</p>  
<h3 style="text-align: center;">Zachęcamy do używania formularza kontaktowego.</h3>  
[lead]Wiadomości wysłane tą metodą trafiają bezpośrednio do kancelarii Urzędu.[/lead][/col][col w="1"][/col][col w="10"][contact-form-7 id="160" title="Contact form 1"][/col][col w="1"][/col][/row]  


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 78 364

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.