OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 25 lipca, 2018 @ 12:16.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin – +48 324590200 – info@radlin.pl

REGON: Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940

NIP: 6471897211

Rachunki bankowe:

96 8470 0001 2001 0042 2365 0001 – konto dochodów – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach.

51 8470 0001 2001 0042 2365 0035 – konto organu – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych.

69 8470 0001 2001 0042 2365 0002 – konto depozyty – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek od 7:30 do 15:30

Wtorek od 7:30 do 17:00

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 14:00

Szczegółowy spis telefonów:

324590200  – Informacja

324590205 – Faks

324590224 – Urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego

324590230 – Dowody osobiste, meldunki, wybory, sprawy obywatelskie

324590267 – Dodatki mieszkaniowe, przydział lokali

324590269 – Działalność gospodarcza

324590221 – Zamówienia publiczne (przetargi)

324590253 – Mapy, kartografia, rolnictwo, leśnictwo

324590250, 32 4590262 – Budownictwo, architektura, urbanistyka

324590251 – Gospodarka komunalna, komunikacja, drogownictwo i transport

324590266 – Odpady, ekologia

324590238 – Edukacja i sprawy społeczne

324590241 – Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi,

32 4590241 – Polityka informacyjna, kontakt z mediami, public relations,

32 4590241 – Redakcja “Biuletynu Radlin”

32 4590235 – Inspektor Ochrony Danych, kontrola wewnętrzna

32 4590247 – Fundusze zewnętrzne, projekty unijne, dokumenty strategiczne miasta

324590202 – Sekretariat Burmistrza

324590223, 32 4590242 – Podatki i opłaty

324590243, 32 4590228, 32 4590227 – Księgowość

324590209 – Obsługa radnych i sesji Rady Miejskiej

324590212 – Kadry

324590220 – Sekretarz Miasta

324590214 – Skarbnik Miasta

324568210 – Straż Miejska

 

KONTAKT DLA MEDIÓW / MEDIA RELATIONS: https://miasto.radlin.pl/media/[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 25 lipca, 2018 @ 12:16 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 66 469

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.