OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje: termomodernizacja – Hallera 32 i 34

Konsultacje społeczne projektu pn.: “Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkania oraz termomodernizacja i instalacja gazu zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Hallera 32, 34 (działka nr 2974/237).

Zakres planowanych prac:

- wykonanie wskazanych zamurowań ścian, wykonanie nowych ścian murowanych,

- wykonanie nowych otworów okiennych z założeniem nadproży stalowych,

- wykonanie nowych ścian z płyt GK,

- wykonanie wskazanych rozbiórek ścian murowanych oraz ścian z płyt G-K,

- wykonanie nowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

- wykonanie obudowy projektowanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z płyt GKF EI30,

- rozbiórka istniejących kratownic stalowych i płatwi stalowych oraz przeniesienie jednej kratownicy jako tzw. świadka historii,

- wykonanie przebudowy konstrukcji dachu w części adaptowanego poddasza,

- wykonanie okien połaciowych na poddaszu,

- przesunięcie wyłazu dachowego,

- remont schodów zewnętrznych betonowych wraz z montażem balustrady drewnianej,

- wymiana wskazanych drzwi i montaż nowych,

- wykonanie nowych łazienek w dwóch istniejących lokalach mieszkalnych,

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych budynku oraz dachu i stropu nad parterem w poziomie poddasza nieużytkowego części parterowej,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- roboty remontowe konieczne do wykonania w celu przywrócenia należytego stanu technicznego budynku.

 

W budynku znajduje się w chwili obecnej 15 lokali mieszkalnych. Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę części przedmiotowych lokali, zmianę sposobu użytkowania poddasza na lokale mieszkalne w budynku nr 32, termomodernizację oraz budowę instalacji gazowej. Na poddaszu nieużytkowym w budynku nr 32 zaprojektowano 3 lokale mieszkalne.

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2022. Projekt będzie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:

  • złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,

  • przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),

  • przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl

Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00

  • wtorek: 8:00 – 16:30

  • piątek: 8:00-13:30

Do pobrania:
Formularz_konsultacyjny (1)Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 163

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.