OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje społeczne projektu pn.: ” Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych “

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych”.
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie (dz. nr 4332/424) na Centrum Usług Społecznych. Budynek objęty inwestycją jest obecnie nieużytkowany.

Zakres planowanych prac:
-przygotowanie placu budowy,
-wymiana uszkodzonych nadproży odcinkowych wraz z przemurowaniem spękanych ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz czyszczenie, naprawa i impregnacja elewacji,
-docieplenie – izolacje termiczne ścian zewnętrznych w postaci mineralnych płyt izolacyjnych gr. 20 cm i 8 cm,
-budowa platformy windowej,
-ściany wewnętrzne – naprawa istniejących, budowa nowych,
-wykonanie ścian działowych sanitariatów,
-wykończenie ścian w łazienkach/wc, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych,
-obudowa szachtów/kominów,
-wykonanie/naprawa podłóg i posadzek,
-stolarka okienna – wymiana okien istniejących i uzupełnienie okien zdemontowanych na okna z profili PVC oraz wykonanie okien dachowych,
-wymiana stolarki dzrzwiowej,
-wymiana pokrycia dachowego,
-przebudowa klatek schodowych,
-wykonanie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i grzewczo-klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, odgromowej,
-wykonanie nowego oświetlenia,
-prace wykończeniowe,
-zagospodarowanie terenu m. in.: wykonanie nowych chodników – dojścia do budynku, wykonanie parkingu, wykonanie terenu rekreacyjnego, elementy małej architektury,
-dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja będzie prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj.
Centrum Usług Społecznych ma stanowić miejsca spotkań różnych grup wiekowych od grup dziecięcych do seniorów z możliwością pracy grupowej, rekreacji, udziału w warsztatach, spotkaniach i prelekcjach. Zadaniem CUS będzie umożliwienie spotkań dzieci i dorosłych w grupach i udział w zajęciach integracyjnych w godzinach przed i popołudniowych. Pomieszczenia zostaną udostępnione prowadzącym zajęcia z grupami społecznymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, dziećmi niepełnosprawnymi oraz seniorami z Radlina. Celem CUS będzie integracja różnych grup wiekowych mieszkańców Radlina, stworzenie możliwości spotkań i wymiany doświadczeń i umiejętności.
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2019.
Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.06.2018 r., poprzez:
złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,
przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),
przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl
Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
wtorek: 8:00 – 16:30
piątek: 8:00-13:30

Formularz konsultacyjny

Raport z konsultacji projektuRejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 755

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.