OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje społ.: termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2

 

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych im.  Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie przy ul. mjr Piotra Iwanowicza Rogozina 55, na działkach nr 1729/219, 1730/219, 1570/220, 1571/220, 1572/220 obręb Radlin. Celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zużycia energii, a tym samym kosztów ogrzewania.

Zakres planowanych prac:

-ocieplenie ścian styropianem o grubości min. 18 cm,

-docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm,

-oczyszczenie i zabezpieczenie nierówności wynikających z braków w tynku i okładzinie,

-ocieplenie dachu na skrzydłem sali gimnastycznej (segment C) oraz daszków łącznika hali sportowej,

-wyburzenie istniejących okapów (segment A i B) oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm,

-zastąpienie istniejących rynien i rur spustowych nowym orynnowaniem cynkowo-tytanowym odprowadzonym do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,

-skucie gzymsu podokiennego w elewacji zewnętrznej segmentu C,

-ocieplenie zadaszenia nad wejściami do budynku aluminiową folią multirefleksyjną,

-oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych,

-wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła dla sali sportowej,

-odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej,

-demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz kamer i ponowne ich zamontowanie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych,

-tynkowanie i malowanie elewacji.

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2021.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:

złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,

przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),

przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl

Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00

wtorek: 8:00 – 16:30

piątek: 8:00-13:30

 

Do pobrania:

Formularz_konsultacyjny

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 25

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.