OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje społeczne: Park Jordanowski w Radlinie

 

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania koncepcyjnego dla zadania pn.: „Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i prowadzenia nadzoru autorskiego

 

 

 Miasto Radlin w ramach zadania pn. Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i prowadzenia nadzoru autorskiego
” przygotowuje dokumentację projektową.

Główne założenia przedstawionej koncepcji:

 1. zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej dwukierunkowej, od ul. Hallera, wzdłuż ul. Rydułtowskiej,aż do boiska trawiastego,

 2. zaprojektowanie siedziska w czerwonym kolorze rozciągającym się niemalże przez całe założenie wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej,

 3. zaprojektowanie łąki kwietnej z altanami z wierzby,

 4. wkomponowanie toru wrotkarskiego, boisk do gry w piłkę siatkową w miejscu istniejącego boiska trawiastego wraz z widownią wpisaną w istniejącą skarpę,

 5. możliwość organizowania imprez okolicznościowych w strefie trawiastego boiska – letnie kino, dożynki, rozgrywki sportowe,

 6. zaprojektowanie budynku do obsługi imprez okolicznościowych z toaletami,

 7. w miejscu byłego stawu zaprojektowanie ścieżki przyrodniczej – strefy bagiennej z pomostami i nasadzeniami ciekawej roślinności,

 8. w obrębie pomnika zaprojektowanie labiryntu z nasadzeń roślinnych, alei lipowej, małej sceny terenowej a także ogrodu sensorycznego,

 9. zaprojektowanie zjazdu rowerowego z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu,

 10. zaprojektowanie elementów małej architektury: plac zabaw, ławki, leżanki, kosze na śmieci,

 11. zaprojektowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Hallera/Rydułtowskiej – z ciekawym oświetleniem w postaci betonowych ażurowych kul, przejść w kształcie serca nawiązując do logo Radlina,

 12. zaprojektowanie oświetlenia,

 13. zaprojektowanie parkingów,

 14. zaprojektowanie drogi dojazdowej od ul. Matejki do posesji prywatnej,

 15. zaprojektowanie licznych nasadzeń roślin z zachowaniem istniejącego cennego drzewostanu,

 16. wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody, tj. karmniki, poidła, budki dla ptaków, domki dla owadów;

Z dokumentacją można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Inwestycji p. 24 (budynek B Urzędu Miasta w Radlinie)

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać od 03.04.2018 r. do dnia 17.04.2018 r., poprzez:

 • złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,

 • przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),

 • przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@radlin.pl

Konsultacje będą prowadzone w następujących godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00

 • wtorek: 8:00 – 16:30

 • piątek: 8:00-13:30

oraz podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie w sali kameralnej dnia 10.04.2018 r. od godz. 16:00.

Do pobrania:

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 345

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.