OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Instrukcja

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 23 października, 2015 @ 13:55.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Dokładamy starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu miała pełny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i funkcjonalności. Dążymy do tego, by serwis spełniał międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Dostępność serwisów internetowych jest ważna dla wszystkich bez wyjątku, ale  szczególne znaczenie ma dla osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze poszczególne grupy osób niepełnosprawnych wdrożyliśmy następujące funkcjonaliści:

 • Z myślą o osobach niewidomych  staraliśmy się skonstruować stronę w sposób który umożliwi jej poprawne czytanie z użyciem czytników ekranu. Jeżeli jest to tylko możliwe, również publikowane dokumenty PDF są w formacie obsługiwanym przez czytniki ekranu.
 • Osoby niedowidzące mogą skorzystać z wersji o wysokim kontraście oraz wersji z powiększoną czcionką. W tym celu wystarczy kliknąć w jedną z ikon znajdujących się w okolicach lewego marginesu na każdej ze stron.
 • Osoby które nie korzystają z myszki mogą nawigować po stronie za pomocą skrótów klawiszowych. Zależnie od wersji urządzenia (systemu) i zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej dostęp do skrótów możliwy jest na różne sposoby.Poniżej znajduje się wykaz skrótów działających na komputerach z zainstalowanym systemem Microsoft Windows i przeglądarką Mozilla Firefox:
  • ALT+STRZAŁKA W LEWO (wcześniejsza strona)
  • ALT+STRZAŁKA W PRAWO (kolejnej strona)
  • TAB (ustawienie kursowa na kolejnym linku lub polu formularza)
  • TAB+SHIFT (ustawienie kursora na wcześniejszym linku lub polu formularza)
  • SHIFT+ALT+1 (Strona główna)
  • SHIFT+ALT+2 (Dla mieszkańców – Miasto)
  • SHIFT+ALT+3 (Dla mieszkańców – Urząd)
  • SHIFT+ALT+4 (Kontakt)
  • SHIFT+ALT+5 (Dla turystów – Punkt Informacji Turystycznej)
  • SHIFT+ALT+6 (Dla trustów – Tężnia )
  • SHIFT+ALT+7 (Dla mieszkańców – Miasto – Burmistrz)
  • SHIFT+ALT+8 (Dla mieszkańców – Miasto – Rada Miejska – Skład osobowy)
  • SHIFT+ALT+9 (Dla mieszkańców – Miasto – Rada Miejska – Sesje)
  • SHIFT+ALT+0 (Dla mieszkańców – Miasto – Plan zagospodarowania przestrzennego)
  • SHIFT+ALT+G (Dla mieszkańców – Miasto – Rodzina 3+)
  • SHIFT+ALT+M (Dla mieszkańców – Miasto – Zarządzanie kryzysowe)
  • SHIFT+ALT+C (Dla mieszkańców – Urząd – Regulamin organizacyjny)
  • SHIFT+ALT+L (Zamówienia publiczne)
  • SHIFT+ALT+S (Dla mieszkańców – Urząd – Ogłoszenia o konsultacjach społecznych)

  Jeżeli oprócz ww. skrótów potrzebują Państwo jakiś inny prosimy o kontakt. Nasz mechanizm obsługi skrótów bazuje na standardowej funkcjonalności onClick i accessKey. W przypadku gdy korzystają Państwo z innego systemu lub przeglądarki, informacji dot. obsługi skrótów klawiszowych proszę szukać w dokumentacji dołączonej do wybranego oprogramowania.

Zdajemy sobie sprawę, że zbudowanie strony w pełni odpowiadającej potrzebom osób niepełnosprawnych nie jest łatwe. Mamy jednak nadzieję, że nasz serwis spełni Państwa oczekiwania. Gdyby jednak tak się nie stało prosimy o kontakt. Chętnie podejmiemy się próby jego zoptymalizowania.

Żeby ułatwić dostępność wszystkim użytkownikom staramy się pisać zrozumiale (wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz unikać niezrozumiałego słownictwa) i czytelnie (staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia i możliwie krótkie akapity).

Informacje na stronie ułożone są hierarchiczne (bez limitu zagłębień, czyli strona dzielona jest na podstrony, podstrony na kolejne podstrony itd.). Dodatkowo poszczególne strony i podstrony mogą być stronicowane. Niektóre informacje mogą być dodawane jako załączniki do podstron (w formie odrębnych plików do wyświetlenia lub plików do pobrania).

Serwis internetowy składa się z kilku podstawowych elementów:

 • Menu przedmiotowego (menu podzielono funkcjonalne na kilka wyodrębnionych części) zawierającego odsyłacze do poszczególnych informacji publicznych, innych informacji publicznych, danych, wiadomości, itp.;
 • modułu wyszukiwarki;
 • okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych podstronach;
 • elementów dodatkowych tj. w szczególności nagłówka (z logo Miasta Radlin i Biuletynu Informacji Publicznej), stopki, odnośników do innych serwisów, formularza kontaktowego, formularza subskrypcji, licznika.

Celem uzyskania pewnych funkcjonalności serwis może zamieszczać na urządzeniach użytkowników pliki cookies. Zasady ich używania oraz zasady zbierania i przetwarzania danych użytkowników określone zostały w odrębnym dokumencie.

W niektórych przypadkach (w ramach konkretnych artykułów) użytkownicy mają możliwość komentowania treści. Urząd Miasta Radlin zastrzega sobie w tym przypadku prawo do redagowania i skracania treści wprowadzonych przez użytkowników. Odpowiedzialność za komentarze ponoszą ich autorzy.

Zamieszczone na stronie dane opatrzone są metadanymi informacji publicznej. Każdy artykuł na stronie uzupełniony jest informacją o autorze (autorach) oraz o zmianach treści. Dodatkowo można sprawdzić wersje archiwalne oraz dokonać porównania wersji.

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronach prowadzonych przez Urzędu Miasta Radlin  jest bezpłatne.
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane) oraz o czasie wytworzenia i pozyskania tych informacji.
 3. Miasto Radlin i jego organy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa za efekty i rezultaty ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 4. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystania określone zostaną indywidualnie.
 5. Burmistrz Radlina, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
 6. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Burmistrz Radlina rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 7. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o której mowa w pkt 8 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
 8. Przy obliczaniu opłat za przygotowanie i przekazanie informacji publicznej przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będą brane pod uwagę następujące czynniki:
  - stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
  - materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
  - należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 9. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094.


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

23 października, 2015 @ 13:55Aktualna wersja
<strong>Dokładamy starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu miała pełny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i funkcjonalności. Dążymy do tego, by serwis spełniał międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Dostępność serwisów internetowych jest ważna dla wszystkich bez wyjątku, ale  szczególne znaczenie ma dla osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze poszczególne grupy osób niepełnosprawnych wdrożyliśmy następujące funkcjonaliści:</strong> <strong>Dokładamy starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu miała pełny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i funkcjonalności. Dążymy do tego, by serwis spełniał międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Dostępność serwisów internetowych jest ważna dla wszystkich bez wyjątku, ale  szczególne znaczenie ma dla osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze poszczególne grupy osób niepełnosprawnych wdrożyliśmy następujące funkcjonaliści:</strong>
<ul> <ul>
<li>Z myślą o osobach niewidomych  staraliśmy się skonstruować stronę w sposób który umożliwi jej poprawne czytanie z użyciem czytników ekranu. Jeżeli jest to tylko możliwe, również publikowane dokumenty PDF są w formacie obsługiwanym przez czytniki ekranu.</li>   <li>Z myślą o osobach niewidomych  staraliśmy się skonstruować stronę w sposób który umożliwi jej poprawne czytanie z użyciem czytników ekranu. Jeżeli jest to tylko możliwe, również publikowane dokumenty PDF są w formacie obsługiwanym przez czytniki ekranu. Zwięzły wykaz publikowanych materiałów zawiera mapa strony dostępna pod adresem <a title="Mapa strony" href="http:// miasto.radlin.pl/ mapa-strony/ ">https://miasto.radlin.pl/ mapa-strony/</a> oraz za pomocą skrótu klawiszowego SHIFT+ALT+2. Więcej informacji o obsłudze skrótów klawiszowych znajduje się poniżej.</li>
<li>Osoby niedowidzące mogą skorzystać z wersji o wysokim kontraście oraz wersji z powiększoną czcionką. W tym celu wystarczy kliknąć w jedną z ikon znajdujących się w okolicach lewego marginesu na każdej ze stron.</li>  <li>Osoby niedowidzące mogą skorzystać z wersji o wysokim kontraście oraz wersji z powiększoną czcionką. W tym celu wystarczy kliknąć w jedną z ikon znajdujących się w okolicach lewego marginesu na każdej ze stron.</li>
<li>Osoby które nie korzystają z myszki mogą nawigować po stronie za pomocą skrótów klawiszowych. Zależnie od wersji urządzenia (systemu) i zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej dostęp do skrótów możliwy jest na różne sposoby.Poniżej znajduje się wykaz skrótów działających na komputerach z zainstalowanym systemem Microsoft Windows i przeglądarką Mozilla Firefox:  <li>Osoby które nie korzystają z myszki mogą nawigować po stronie za pomocą skrótów klawiszowych. Zależnie od wersji urządzenia (systemu) i zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej dostęp do skrótów możliwy jest na różne sposoby.Poniżej znajduje się wykaz skrótów działających na komputerach z zainstalowanym systemem Microsoft Windows i przeglądarką Mozilla Firefox:
<ul> <ul>
<li>ALT+STRZAŁKA W LEWO (wcześniejsza strona)</li>   <li> ALT+STRZAŁKA W LEWO (wcześniejsza strona)</li>
<li>ALT+STRZAŁKA W PRAWO (kolejnej strona)</li>  <li>ALT+STRZAŁKA W PRAWO (kolejnej strona)</li>
<li>TAB (ustawienie kursowa na kolejnym linku lub polu formularza)</li>   <li>TAB (ustawienie kursora na kolejnym linku lub polu formularza)</li>
<li>TAB+SHIFT (ustawienie kursora na wcześniejszym linku lub polu formularza)</li>  <li>TAB+SHIFT (ustawienie kursora na wcześniejszym linku lub polu formularza)</li>
<li>SHIFT+ALT+1 (Strona główna)</li>  <li>SHIFT+ALT+1 (Strona główna)</li>
   <li>SHIFT+ALT+2 (Mapa strony)</li>
   <li>SHIFT+ALT+3 (Zamówienia publiczne)</li>
   <li>SHIFT+ALT+4 (Informacje nieudostępnione)</li>
   <li>SHIFT+ALT+5 (Redakcja)</li>
   <li>SHIFT+ALT+6 (Instrukcja, dostępność)</li>
   <li>SHIFT+ALT+7 (Kontakt)</li>
   <li>SHIFT+ALT+8 (Informacje publiczne)</li>
   <li>SHIFT+ALT+9 (Jak załatwić sprawę)</li>
   <li>SHIFT+ALT+0 (Dla turystów - Punkt informacji turystycznej)</li>
   <li>SHIFT+ALT+Q (Dla turystów - Szlak Emmy i Marcela)</li>
   <li>SHIFT+ALT+W (Dla turystów - Kolonia Emma)</li>
   <li>SHIFT+ALT+E (Dla turystów - Tężnia)</li>
   <li>SHIFT+ALT+R (Burmistrz)</li>
   <li>SHIFT+ALT+T (Rada Miejska - Statut)</li>
   <li>SHIFT+ALT+Y (Rada Miejska - Skład osobowy)</li>
   <li>SHIFT+ALT+U (Rada Miejska - Sesje)</li>
<li>SHIFT+ALT+2 (Dla mieszkańców - Miasto)</li>   <li>SHIFT+ALT+I (Rada Miejska - Komisje)</li>
<li>SHIFT+ALT+3 (Dla mieszkańców - Urząd)</li>  
<li>SHIFT+ALT+4 (Kontakt)</li>   
<li>SHIFT+ALT+5 (Dla turystów Punkt Informacji Turystycznej)</li>   
<li>SHIFT+ALT+6 (Dla trustów Tężnia )</li>   
<li>SHIFT+ALT+7 (Dla mieszkańców Miasto - Burmistrz)</li>   
<li>SHIFT+ALT+8 (Dla mieszkańców – Miasto – Rada Miejska Skład osobowy)</li>   
<li>SHIFT+ALT+9 (Dla mieszkańców – Miasto – Rada Miejska – Sesje)</li>  
<li>SHIFT+ALT+0 (Dla mieszkańców – Miasto – Plan zagospodarowania przestrzennego)</li>  
   <li>SHIFT+ALT+O (Plan zagospodarowania)</li>
   <li>SHIFT+ALT+P (Rodzina 3+)</li>
   <li>SHIFT+ALT+A (1% podatku dla Radlina)</li>
   <li>SHIFT+ALT+D (Organizacje pozarządowe)</li>
   <li>SHIFT+ALT+F (Zarządzanie Kryzysowe)</li>
   <li>SHIFT+ALT+G (Regulamin organizacyjny)</li>
   <li>SHIFT+ALT+H (Informator podatkowy)</li>
<li>SHIFT+ALT+G (Dla mieszkańcówMiasto – Rodzina 3+)</li>   <li>SHIFT+ALT+J (Logo „Radlinmiasto z sercem”)</li>
<li>SHIFT+ALT+M (Dla mieszkańców – Miasto – Zarządzanie kryzysowe)</li>  
<li>SHIFT+ALT+C (Dla mieszkańców – Urząd – Regulamin organizacyjny)</li>   
<li>SHIFT+ALT+L (Zamówienia publiczne)</li>   
<li>SHIFT+ALT+S (Dla mieszkańców – Urząd – Ogłoszenia o konsultacjach społecznych)</li>   <li>SHIFT+ALT+K (Ogłoszenia o konsultacjach społecznych)</li>
   <li>SHIFT+ALT+L (Protokoły z przeprowadzonych konsultacji społecznych)</li>
</ul> </ul>
  Jeżeli oprócz ww. skrótów potrzebują Państwo jakiś inny prosimy o kontakt.
Jeżeli oprócz ww. skrótów potrzebują Państwo jakiś inny prosimy o kontakt. Nasz mechanizm obsługi skrótów bazuje na standardowej funkcjonalności onClick i accessKey. W przypadku gdy korzystają Państwo z innego systemu lub przeglądarki, informacji dot. obsługi skrótów klawiszowych proszę szukać w dokumentacji dołączonej do wybranego oprogramowania.</li>  Nasz mechanizm obsługi skrótów bazuje na standardowej funkcjonalności onClick i accessKey. W przypadku gdy korzystają Państwo z innego systemu lub przeglądarki, informacji dot. obsługi skrótów klawiszowych proszę szukać w dokumentacji dołączonej do wybranego oprogramowania.</li>
</ul> </ul>
Zdajemy sobie sprawę, że zbudowanie strony w pełni odpowiadającej potrzebom osób niepełnosprawnych nie jest łatwe. Mamy jednak nadzieję, że nasz serwis spełni Państwa oczekiwania. Gdyby jednak tak się nie stało prosimy o kontakt. Chętnie podejmiemy się próby jego zoptymalizowania. Zdajemy sobie sprawę, że zbudowanie strony w pełni odpowiadającej potrzebom osób niepełnosprawnych nie jest łatwe. Mamy jednak nadzieję, że nasz serwis spełni Państwa oczekiwania. Gdyby jednak tak się nie stało prosimy o kontakt. Chętnie podejmiemy się próby jego zoptymalizowania.
Żeby ułatwić dostępność wszystkim użytkownikom staramy się pisać zrozumiale (wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz unikać niezrozumiałego słownictwa) i czytelnie (staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia i możliwie krótkie akapity). Żeby ułatwić dostępność wszystkim użytkownikom staramy się pisać zrozumiale (wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz unikać niezrozumiałego słownictwa) i czytelnie (staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia i możliwie krótkie akapity).
Informacje na stronie ułożone są hierarchiczne (bez limitu zagłębień, czyli strona dzielona jest na podstrony, podstrony na kolejne podstrony itd.). Dodatkowo poszczególne strony i podstrony mogą być stronicowane. Niektóre informacje mogą być dodawane jako załączniki do podstron (w formie odrębnych plików do wyświetlenia lub plików do pobrania). Informacje na stronie ułożone są hierarchiczne (bez limitu zagłębień, czyli strona dzielona jest na podstrony, podstrony na kolejne podstrony itd.). Dodatkowo poszczególne strony i podstrony mogą być stronicowane. Niektóre informacje mogą być dodawane jako załączniki do podstron (w formie odrębnych plików do wyświetlenia lub plików do pobrania).
Serwis internetowy składa się z kilku podstawowych elementów: Serwis internetowy składa się z kilku podstawowych elementów:
<ul> <ul>
<li>Menu przedmiotowego (menu podzielono funkcjonalne na kilka wyodrębnionych części) zawierającego odsyłacze do poszczególnych informacji publicznych, innych informacji publicznych, danych, wiadomości, itp.;</li>  <li>Menu przedmiotowego (menu podzielono funkcjonalne na kilka wyodrębnionych części) zawierającego odsyłacze do poszczególnych informacji publicznych, innych informacji publicznych, danych, wiadomości, itp.;</li>
<li>modułu wyszukiwarki;</li>  <li>modułu wyszukiwarki;</li>
<li>okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych podstronach;</li>  <li>okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych podstronach;</li>
<li>elementów dodatkowych tj. w szczególności nagłówka (z logo Miasta Radlin i Biuletynu Informacji Publicznej), stopki, odnośników do innych serwisów, formularza kontaktowego, formularza subskrypcji, licznika.</li>  <li>elementów dodatkowych tj. w szczególności nagłówka (z logo Miasta Radlin i Biuletynu Informacji Publicznej), stopki, odnośników do innych serwisów, formularza kontaktowego, formularza subskrypcji, licznika.</li>
</ul> </ul>
Celem uzyskania pewnych funkcjonalności serwis może zamieszczać na urządzeniach użytkowników pliki cookies. Zasady ich używania oraz zasady zbierania i przetwarzania danych użytkowników określone zostały w <a href="http:// abc.radlin.pl/ b5v">odrębnym dokumencie</a>. Celem uzyskania pewnych funkcjonalności serwis może zamieszczać na urządzeniach użytkowników pliki cookies. Zasady ich używania oraz zasady zbierania i przetwarzania danych użytkowników określone zostały w <a href="http:// abc.radlin.pl/ b5v">odrębnym dokumencie</a>.
W niektórych przypadkach (w ramach konkretnych artykułów) użytkownicy mają możliwość komentowania treści. Urząd Miasta Radlin zastrzega sobie w tym przypadku prawo do redagowania i skracania treści wprowadzonych przez użytkowników. Odpowiedzialność za komentarze ponoszą ich autorzy. W niektórych przypadkach (w ramach konkretnych artykułów) użytkownicy mają możliwość komentowania treści. Urząd Miasta Radlin zastrzega sobie w tym przypadku prawo do redagowania i skracania treści wprowadzonych przez użytkowników. Odpowiedzialność za komentarze ponoszą ich autorzy.
Zamieszczone na stronie dane opatrzone są metadanymi informacji publicznej. Każdy artykuł na stronie uzupełniony jest informacją o autorze (autorach) oraz o zmianach treści. Dodatkowo można sprawdzić wersje archiwalne oraz dokonać porównania wersji. Zamieszczone na stronie dane opatrzone są metadanymi informacji publicznej. Każdy artykuł na stronie uzupełniony jest informacją o autorze (autorach) oraz o zmianach treści. Dodatkowo można sprawdzić wersje archiwalne oraz dokonać porównania wersji.
&nbsp;  
<strong>PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</strong>  
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.  
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:  
<ol>  
<li>Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronach prowadzonych przez Urzędu Miasta Radlin  jest bezpłatne.</li>  
<li>Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane) oraz o czasie wytworzenia i pozyskania tych informacji.</li>  
<li>Miasto Radlin i jego organy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa za efekty i rezultaty ponownego wykorzystywania informacji publicznej.</li>  
<li>Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystania określone zostaną indywidualnie.</li>  
<li>Burmistrz Radlina, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.</li>  
<li>Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Burmistrz Radlina rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.</li>  
<li>Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o której mowa w pkt 8 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.</li>  
<li>Przy obliczaniu opłat za przygotowanie i przekazanie informacji publicznej przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będą brane pod uwagę następujące czynniki:  
- stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,  
- materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,  
- należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</li>  
<li>Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod adresem <a href="http:// isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20120000094" >http://isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20120000094</a>.</li>  
</ol>  


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 15 149

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.