OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Radlin LOGO

Informacja o wnioskach o przyznanie dotacji składanych od 7 do 18 maja 2018 r.

Informujemy, że w naborze, który miał miejsce w dniach 7-18 maja 2018 r. zgodnie z § 5 pkt 3 i 4 regulaminu dotyczącego zasad udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu miasta, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystywaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń (lista podstawowa), do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na dane zadanie. Wnioski, które nie zostaną zakwalifikowane na listę podstawową, a spełniają wymogi formalne zostaną automatycznie (zgodnie z kolejnością zgłoszeń) zakwalifikowane na listę rezerwową. Na dzień dzisiejszy w realizacji znajdują się wnioski do numeru 65. Wnioski powyżej 65 przeniesione są do realizacji na lata następne (w zależności od decyzji Rady Miejskiej w zakresie przyznania na realizację zadania środków finansowych). Zakładamy wstępnie, że kolejny etap mógłby rozpocząć się na początku 2019 r. Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym uzyskania dotacji będzie: – pozytywna weryfikacja należności podatkowych i opłat względem Miasta Radlin, – przeprowadzenie oględzin, – zawarcie umowy, – wykonanie inwestycji (po podpisaniu umowy), przedstawienie faktury za wykonaną inwestycję i rozliczenie zadania we wskazanym terminie. Informacje w sprawie złożonych wniosków można uzyskać wyłącznie osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii, budynek B.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 482

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.