OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Sesja1

Finanse Radlina ocenione pozytywnie!

„Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok…” – czytamy w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Uchwała zawierająca tę opinię jest najważniejszym dokumentem stwierdzającym prawidłowość prowadzonych finansów przez radliński samorząd.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach (RIO) analizowała pod kątem formalno-prawnym jak też merytorycznym materiały dotyczące wykonania budżetu za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Sprawdzano m.in. wykonanie wydatków jak i dochodów miasta, środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (w tym unijnych) oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Oceniono, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radlin za 2017 nie wykazuje żadnych sprzeczności w stosunku do wytycznych określonych m. in. przez Ministerstwo Finansów. RIO zwróciło również uwagę na wypracowaną przez Radlin nadwyżkę operacyjną w kwocie ponad 5 mln zł.

Opinia RIO potwierdza, że finanse miasta Radlin prowadzone są w sposób właściwy, bezpieczny i zgodny z przepisami. Dokument ten jest również podstawą do tego aby Rada Miejska mogła udzielić Burmistrzowi absolutorium, czyli stwierdzić prawidłowość działania finansowego w danym okresie (w tym wypadku roku budżetowym). Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Radlinie odbędzie się 22 maja zaś absolutorium dla Burmistrza Radlina Barbary Magiery będzie jednym z najważniejszych punktów sesji.

Opinia RIO dostępna pod linkiem: http://abc.radlin.pl/opiniarioRejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 132

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.