Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 28 października 2020 o 10:50:02. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

28 października 2020 o 10:50:02Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>Pobierz dokument:</strong></p>Dodano: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Wniosek o wydanie dowodu osobistego<br> <br><strong>Pobierz dokument:</strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:file {"id":29452," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Wniosek-o-wydanie-dowodu- osobistego.pdf"} -->Dodano: <!-- wp:file {"id":32824," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/11/ wniosek-o-wydanie-dowodu.pdf" ,"displayPreview":true} -->
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Wniosek-o- wydanie-dowodu- osobistego.pdf">Wniosek o wydanie dowodu osobistego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Wniosek-o- wydanie-dowodu- osobistego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> 
 Dodano: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/wniosek-o- wydanie-dowodu.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z wniosek o wydanie dowodu."></object><a id="wp-block- file--media-44be1f6c-2a9e- 44d1-a455-1fc607cf72b7" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/wniosek-o- wydanie-dowodu.pdf">wniosek o wydanie dowodu</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/wniosek-o- wydanie-dowodu.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-44be1f6c- 2a9e-44d1-a455- 1fc607cf72b7" >Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:heading {"level":3} -->
 Dodano: <h3><strong>Kto składa wniosek?</strong></h3>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li>ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,</ li><li>wymienia dowód osobisty – na przykład z powodu zmiany danych osobowych.</li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li>kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,</li><li>jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą.</li> <li></li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:heading {"level":3} -->
 Dodano: <h3><strong>Kiedy składamy wniosek?</strong></h3>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li>masz ukończone 18 lat,</li><li>zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,</li> <li>zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,</li><li>twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,</ li><li>certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione.</li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania, nazwa urzędu, który wydał twój dowód, albo nazwa miejsca urodzenia.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li>podejrzewasz, że twoje dane osobowe, w tym seria i numer dowodu osobistego, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) i możesz to uprawdopodobnić,< /li><li>twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,</li><li>twój aktualny dowód jest e-dowodem, nie zawiera jednak odcisków palców, a chcesz mieć e-dowód z tą cechą biometryczną,< /li><li>masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia) ,</li><li>nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).</li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikatach, przeczytaj&nbsp;<a href="http:// www.gov.pl/web/gov/dowod- osobisty-informacje">informacje o dowodzie osobistym</a>.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:heading {"level":3} -->
 Dodano: <h3>Co musisz przygotować?</h3>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /www.gov.pl/attachment/6fd84906- d6cb-47d5-87f8- 01bf7c984b3a">wniosek o wydanie dowodu osobistego, plik .pdf, 433&nbsp;kB</ a>&nbsp;–&nbsp;pobierz i wypełnij. Taki sam wniosek możesz dostać w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony wniosek z systemu,</li><li>jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, zaznacz to we wniosku. <br><strong>Podpis osobisty&nbsp;</strong>to elektroniczna wersja podpisu, umieszczana w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.</li><li>kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym i –&nbsp;jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy –&nbsp;odpowiednie zaświadczenie.&nbsp;<a href="http:// www.gov.pl/gov/zdjecie-do- dowodu-lub-paszportu">Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu</a>. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi ci wydania dowodu,</li>< li>dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport –&nbsp;jeśli masz,</li><li>jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo –&nbsp;dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość,< /li><li>jeśli ubiegasz sie o wydanie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania twoich danych osobowych (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz&nbsp;np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, z którą masz podpisaną umowę, informujące cię o wycieku danych osobowych albo&nbsp;wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia&nbsp; informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła twoje dane osobowe.<br></li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:heading {"level":3} -->
 Dodano: <h3><strong>Gdzie składasz wniosek?</strong></h3>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:heading -->
 Dodano: <h2></h2>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>W dowolnym urzędzie gminy – niezależnie od miejsca zameldowania. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia. Jeśli chcesz złożyć wniosek w Radlinie, udaj się do <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ bip/referat- spraw-obywatelskich- i-zarzadzania- kryzysowego/">Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (parter budynku A)</a></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.