OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
kot

Dokarmianie zwierząt bezdomnych

Od 1 października 2018 roku zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2018 roku, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej S.0007.016.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. miasto Radlin kontynuuje sezonowe dokarmianie kotów wolno żyjących. Dokarmianie odbywa się w okresie październik – marzec. W zakresie działań (obowiązków) miasta wynikających z programu jest także: zapewnienie suchego lokum dla zwierząt, opieka weterynaryjna. Lokum to najczęściej drewniane budki, z których zwierzaki korzystają. Znajdują się one w kilku punktach w mieście, najczęściej obok miejsc gromadzenia odpadów tj. ul. Wieczorka, przy boisku Orlik, ul. Wiosny Ludów. Postawową opieką, w tym wykładaniem karmy zajmują się najczęściej tzw. „opiekunowie społeczni „ tj. osoby chętne i chcące w tym zakresie współpracować z urzędem. Osobom tym za dotychczasową współpracę bardzo dziękujemy. Jednocześnie zapraszamy osoby do czynnego uczestnictwa w realizacji programu tj. do dołączenia do grupy „opiekunów społecznych” zajmujących się opieką nad kotami wolno żyjącymi. W szczególności zapraszamy mieszkańców okolic ul. Wiosny Ludów oraz ul Korfantego i KWK Marcel. Osobą do kontaktu jest p. Jolanta Urbańczyk – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Radlin ul. Rymera 15, bud. B. tel. (32) 4590 266.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 256

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.