OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Sesje Rady Miejskiej

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 26 czerwca 2018 r

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 26 czerwca 2018 r (godz. 14.30)   1. Otwarcie sesji. 2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej i zaproszeni goście 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina 4….

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej: czerwiec 2018

Posiedzenie Komisji ds.  Społecznych 21.06.2018 r. godz. 10.00 Posiedzenie Komisji Infrastruktury 25.06.2018 r. godz. 8.00 Posiedzenie Komisji Budżetu 25.06.2018 r. godz. 10.00   Sesja Rady Miejskiej w Radlinie 26.06.2018 r. godz. 14.30  

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 22 maja 2018 r (godz. 14.30) 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. 3. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym; b) Zapoznanie się…

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie (24 kwietnia 2018 r.)

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 24 kwietnia 2018 r.                            (godz. 14.30) 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina.Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina…

XLII Sesja Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 27 marca 2018 r.                            (godz. 14.30 ) 1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie wyróżnień i nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. 3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.    Ref. Witold Łupiński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 229

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.