OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Sesje Rady Miejskiej

XV sesja Rady Miejskiej w Radlinie (10.12.2019)

Porządek obradXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 10 grudnia 2019 r (godz. 15.30) 1. Otwarcie sesji.2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin.Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.3. Zamknięcie sesji.

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej w Radlinie – grudzień 2019

 XV sesja VII Kadencji Rady Miejskiejw Radlinie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 15.30 Posiedzenie Komisji Rewizyjnejodbędzie się w dniu 10 grudnia o godzinie 13.45 Posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji ds. Społecznych oraz Komisji Infrastrukturyodbędzie się w dniu 10 grudnia o godzinie 14.30 XVI sesja VII Kadencji Rady Miejskiejw Radlinie odbędzie się…

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej – listopada 2019

XIV sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 14.30 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. o godzinie 12 00 Posiedzenie Komisji ds. Społecznych odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godzinie 7 30 Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 345

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.