OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Sesje Rady Miejskiej

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 26 czerwca 2018 r

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 26 czerwca 2018 r (godz. 14.30)   1. Otwarcie sesji. 2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej i zaproszeni goście 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina 4….

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej: czerwiec 2018

Posiedzenie Komisji ds.  Społecznych 21.06.2018 r. godz. 10.00 Posiedzenie Komisji Infrastruktury 25.06.2018 r. godz. 8.00 Posiedzenie Komisji Budżetu 25.06.2018 r. godz. 10.00   Sesja Rady Miejskiej w Radlinie 26.06.2018 r. godz. 14.30  

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 22 maja 2018 r (godz. 14.30) 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. 3. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym; b) Zapoznanie się…

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie (24 kwietnia 2018 r.)

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 24 kwietnia 2018 r.                            (godz. 14.30) 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina.Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina…

XLII Sesja Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 27 marca 2018 r.                            (godz. 14.30 ) 1. Otwarcie sesji. 2. Wręczenie wyróżnień i nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. 3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.    Ref. Witold Łupiński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka…

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej w marcu 2018

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 13.03 .2018 r. godz. 10.30 Posiedzenie Komisji ds.  Społecznych 22.03.2018 r. godz. 10.00 Posiedzenie Komisji Infrastruktury 26.03.2018 r. godz. 8.00 Posiedzenie Komisji Budżetu 26.03.2018 r. godz. 10.00   Sesja Rady Miejskiej w Radlinie 27.03.2018 r. godz. 14.30

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 21

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.