OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Sesje Rady Miejskiej

XL sesja Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 23 stycznia 2018 r.                            (godz. 14.30) 1. Otwarcie sesji. 2. Omówienie stanu zaopatrzenia Miasta w ciepło.Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie  aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna…

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej w grudniu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 13.12 .2017 r. godz. 13.00 Posiedzenie Komisji ds.  Społecznych 21.12.2017 r. godz. 14.00 Posiedzenie Komisji Infrastruktury 21.12.2017 r. godz. 14.00 Posiedzenie Komisji Budżetu 19. 12. 2017 r. godz. 15.00,  21.12.2017 r. godz. 14.00     Sesja Rady Miejskiej w Radlinie 28.12.2017 r. godz. 10.00

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 28 listopada 2017 r. godz. 10.00 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera , Burmistrz Radlina 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta 4….

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 31 października 2017 r.                            (godz. 10.00) 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.Ref. Barbara Magiera , Burmistrz Radlina 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 70

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.