OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Sesje Rady Miejskiej

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obradXLIX sesji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 16 października 2018 r (godz. 1430) 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Ref. Rozwoju 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.Ref. Barbara…

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej w październiku 2018

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 09.10.2018 r. godz. 11.00Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 11.10.2018 r. godz. 10.00Posiedzenie Komisji Infrastruktury 15.10.2018 r. godz. 8.00 Posiedzenie Komisji Budżetu 15.10.2018 r. godz. 10.00 oraz godz. 14.00 Sesja Rady Miejskiej w Radlinie 16.10.2018 r. godz. 14.30  

Porządek XLVIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 25 września 2018 r (godz. 14.30) Otwarcie sesji. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2018/2019. Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów. Ref. Halina Mizia, NaczelnikWydziału…

Terminy posiedzeń Rady Miejskiej w Radlinie

Uwaga! Aktualizacja!   Posiedzenie Komisji Budżetu 20.09.2018 r. godz. 11.00 Posiedzenie Komisji ds.  Społecznych 20.09.2018 r. godz. 13.00 Posiedzenie Komisji Infrastruktury 24.09.2018 r. godz. 8.00 Posiedzenie Komisji Budżetu 24.09.2018 r. godz. 10.00   Sesja Rady Miejskiej w Radlinie 25.09.2018 r. godz. 14.30

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 11 września 2018 r. (godz. 14.30) 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wypandów. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa 3. Zamknięcie sesji.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 166

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.