OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.34.GKE.2019

    Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ul. Kominka boczna w ramach istniejącego pasa drogowego wyznaczonego przez działki nr 2828/36 i 2830/36 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego. PZP.271.34.GKE.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.34.GKE.2019 SIWZ Kominka 103…

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.33.UI.2019

  Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych PZP.271.33.UI.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.33.UI.2019 SIWZ PZP.271.34.UI.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.32.UI.2019

  Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego. PZP.271.32.UI.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. PZP.271.32.UI.2019 SIWZ zał….

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.31.UI.2019

  Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie etap I – sala gimnastyczna PZP.271.31.UI.2019 Ogłoszenie o zamówieniu PZP.271.31.UI.2019 SIWZ PZP.271.31.UI.2019 załączniki do SIWZ PZP.271.31.UI.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 455

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.