OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.47.UI.2019 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

  Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Mariackiej w Radlinie w ramach zadania pn. Wiadukt ul. Mariacka w Radlinie.   PZP.271.47.UI.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.47.UI.2019 SIWZ PZP.271.47.UI.2019 Zmiana treści SIWZ (1) PZP.271.47.UI.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA O ZAMÓWIENIU PZP.271.47.UI.2019 Załącznik nr 7 AKTUALNY

ZAPYTANIE OFERTOWE PZP.271.46.GKE.2019

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W RADLINIE   PZP.271.46.GKE.2019 Zaproszenie PZP.271.46.GKE.2019 Zaproszenie pdf. Przedmiar oznakowania poziomego pdf. Zestawienie miejsc dla niepełnosprawnych pdf.

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.44.UI.2019

  Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwui prowadzenie nadzoru autorskiego. PZP.271.44.UI.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.271.44.UI.2019 SIWZ zał. nr…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 68

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.