OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Protokół z konsultacji: regulamin utrzymania czystości i porządku oraz świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Radlin, dnia 29 czerwca 2020 r. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie: 1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin;   2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli…

Konsultacje społ: regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie:   1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin; 2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Na podstawie art. 5 ust….

Konsultacje: regulamin wynagradzania nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019…

Konsultacje: dot. średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radlin

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radlin na rok szkolny 2020/2021 Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688…

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Burmistrz Radlina zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Na podstawie art. 5 ust. 1 i…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 101

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.