OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społ: zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych – ekologiczne źródła ciepła

Burmistrz Radlina zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zwolnień zpodatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części w których zastosowano ekologiczneźródła ciepła.Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)…

Konsultacje społeczne: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętamibezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2020 roku.Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688…

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin. Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz….

Protokół z konsultacji: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin   1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto…

Protokół z konsultacji: niepubliczne kluby dziecięce

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawiezmiany uchwały dot. określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dlapodmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Miasta Radlin 1. Przedmiot konsultacji:Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia wysokości i zasad ustalania oraz…

Protokół z konsultacji: podatek – ekologiczne źródła ciepła

PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie     Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie wysokości stawki podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, a w których zastosowano wyłącznie ekologiczne źródło ciepła.   Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 39

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.