OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne: regulaminu wynagradzania nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Konsultacje społeczne: regulamin świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

Konsultacje społeczne: kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCEGO RUROCIĄGÓW SIECI KANALIZACYJNEJ

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej. Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz §…

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

BURMISTRZA RADLINA ogłasza konsultacje społeczne dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817…

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK I ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK

Burmistrz Radlina zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 r. Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn….

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 173

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.