OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie konsultacji społeczych: punkty sprzedaży napojów alkoholowych

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i…

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych: regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.   1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. 2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie…

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: regulamin utrzymania czystości i porządku

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz…

Ogłoszenie o konsultacjach społ.: dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza

Burmistrz Radlina ogłasza   konsultacje społeczne nt. projektu zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 54

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.