OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE konsultacji społecznych: projekt uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

OGŁOSZENIEkonsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawieobywatelskich inicjatyw uchwałodawczych   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały RadyMiejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia…

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr  S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z…

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 3 i…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

BURMISTRZA RADLINA ogłasza konsultacje społeczne dotyczące dotyczące programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

Protokół z konsultacji: uchwalenie Statutu Miasta Radlin

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE     1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radlin.   2. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Nr S.0050.0169.2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych do…

Konsultacje społeczne: uchwalenie Statutu Miasta

OGŁOSZENIEkonsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia StatutuMiasta Radlin. Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały RadyMiejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 65

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.