OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Protokół z konsultacji: projekt uchwały – nadanie nazwy rondu położonemu na terenie miasta Radlin

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Radlin.     1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nadania rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic: Mariackiej, Odległej i Józefa Wieczorka w Radlinie nazwy Rondo Mariacka.   2….

Ogłoszenie o konsultacjach: dot. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Radlin

  Ogłoszenie o konsultacjach: dot. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Radlin   Burmistrza Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące następującego projektu uchwały: dot. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Radlin.   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24…

Ogłoszenie o konsultacjach: aktualizacja Planu Gospodatki Niskoemisyjnej

  Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące następującego projektu uchwały: 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt…

Konsultacje społeczne projektu pn.: ” Słoneczny Radlin i Rydułtowy”

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, planuje zrealizować projekt pn.: „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”. Celem ww. projektu w zakresie miasta Radlin jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  …

Protokół z konsultacji: Park Jordanowski w Radlinie

Radlin, 18.04.2018 r.       PROTOKÓŁ konsultacji społecznych dot. opracowania koncepcyjnego dla zadania pn.: „Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi od Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i prowadzenia nadzoru autorskiego” przeprowadzony w dniach od 03.04.2018…

Konsultacje: termomodernizacja na ul. Mikołajczyka 15, Pocztowej 2 i Korfantego 87

Konsultacje społeczne projektu budowlanego dla zadania pn.: “ Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. Wojciecha Korfantego 89 w Radlinie “ Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, planuje zrealizować…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 51

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.