OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne: dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza

  Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące następującego projektu uchwały: 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie…

Konsultacje społeczne: podział na okręgi wyborcze i obwody głosowania

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące następujących projektów uchwał: 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie podziału Miasta Radlin na okręgiwyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 2) projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie podziału Miasta Radlin na stałe obwodygłosowania. Na podstawie art. 5 ust….

Konsultacje społeczne: zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,   na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn….

Ogłoszenie o konsultacjach społ.: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r….

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.   Na podstawie art….

Konsultacje dotyczące programu “Słoneczny Radlin”

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 35

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.