OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społ.: żłobek w Radlinie

Konsultacje społeczne projektu pn.: „Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Makuszyńskiego 15 w Radlinie na Żłobek Marcelinka wraz z zagospodarowaniem terenu.” Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, planuje zrealizować projekt pn.: „Remont i…

Konsultacje społeczne: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r….

Ogłoszenie o konsultacjach: regulamin wynagradzania nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019…

Konsultacje społeczne: budżet obywatelski

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawiewymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetuobywatelskiego na 2020 rok.Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie wymagań, jakiepowinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na 2020 rok.Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o…

Konsultacje społeczne projektu społecznego “Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży” – etap II

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT Subregionu Zachodniego, planuje zrealizować projekt pn.: „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży – etap II”. Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież wykluczona społecznie lub zagrożona wykluczeniem…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 50

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.