OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje: termomodernizacja – Hallera 32 i 34

Konsultacje społeczne projektu pn.: “Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie“ Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34…

Konsultacje społ.: termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2

  Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych im.  Komisji…

Protokół z konsultacji: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Radlin, dnia 25 lutego 2020 r. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie: 1) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 227

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.