OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne projektu pn.: ” Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych “

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych”. Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wojciecha Korfantego 87…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…

Ogłoszenie konsultacji społ.: znizki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia zasad…

Ogłoszenie konsultacji społecznych: projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U….

Raport z konsultacji społecznych – termomodernizacja ul. Mikołajczyka

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W dniach 09.04.2018r. – 30.04.2018r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. Wojciecha Korfantego 89 w Radlinie” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze…

Protokół z konsultacji: projekt uchwały – nadanie nazwy rondu położonemu na terenie miasta Radlin

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Radlin.     1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nadania rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic: Mariackiej, Odległej i Józefa Wieczorka w Radlinie nazwy Rondo Mariacka.   2….

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 350

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.