OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Konsultacje: kryteria w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o…

Konsultacje w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Konsultacje w spr. średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radlin na rok szkolny 2019/2020

  Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radlin na rok szkolny 2019/2020   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r….

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne,Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi nakonkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przezUrząd…

Konsultacje społeczne dot. uchwał w zakresie stawek oraz wzoru deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie: 1) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o…

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz….

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 216

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.