OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
magiera

Burmistrz

mgr Barbara Magiera
BURMISTRZ RADLINA

Urodzona 3 grudnia 1959 w Radlinie.  Działaczka samorządowa, radna miasta Wodzisław Śląski oraz miasta Radlin.
Od 1997 roku Burmistrz miasta Radlin.
Ukończyła Uniwersytet Śląski oraz Polsko–Amerykańskie Studia Podyplomowe. Początkowo pracowała jako nauczyciel. Związana z harcerstwem.
Od 1992 radna miasta Wodzisław Śląski, później radna miasta Radlin.
28 marca 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi.

Kontakt:
Urząd Miasta Radlin
ul. Rymera 15
44-310 Radlin
Pokój: 301
Telefon: 32 4590202
(Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta)
E-mail: burmistrz@radlin.pl

 

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • reprezentowanie Miasta  na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Miasta,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,

Burmistrzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

 • Radca Prawny
 • Wydział Edukacji Kultury i Sportu
 • Pion Ochrony
 • Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Referat Prawny i Zamówień Publicznych
 • Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Urząd Stanu Cywilnego


Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 5 191

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.