Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:44:03. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Numery telefonów pod które można zgłaszać kwestie związane z zimowym utrzymaniem dróg:

  • Dla utrzymania odpowiedniego stanu dróg gminnych i powiatowych dyżur pełniony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie: 32 4590 263
  • Dla utrzymania odpowiedniego stanu Drogi Krajowej nr 78 (ul. Rybnicka): Punkt dyspozytorski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach
    (tel. 32 234 06 91), Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 (tel. 32 415 24 46).

Na właścicielach konkretnej nieruchomości ciąży obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników przylegających do tych nieruchomości. Podobnie jest z obowiązkiem usuwania śniegu i lodu z dachów czy elementów zadaszenia.

Numer alarmowy Straży Miejskiej w Radlinie: 501227408

Revision 27602 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

  • Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:44:03 przez Jarek

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:44:03Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3>Numery telefonów pod które można zgłaszać kwestie związane z zimowym utrzymaniem dróg:</h3>Bez zmian: <h3>Numery telefonów pod które można zgłaszać kwestie związane z zimowym utrzymaniem dróg:</h3>
Skasowano: <ul><li>Dla utrzymania odpowiedniego stanu dróg gminnych i powiatowych dyżur pełniony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie: <strong>32 4590 263</strong></li><li>Dla utrzymania odpowiedniego stanu Drogi Krajowej nr 78 (ul. Rybnicka): Punkt dyspozytorski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach <br />(tel. <strong>32 234 06 91</strong>), Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 (tel. <strong>32 415 24 46</strong>).< /li></ul><p>Na właścicielach konkretnej nieruchomości ciąży obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników przylegających do tych nieruchomości. Podobnie jest z obowiązkiem usuwania śniegu i lodu z dachów czy elementów zadaszenia.</p><p>Numer alarmowy Straży Miejskiej w Radlinie: <strong> 501227408</strong> </p>Dodano: <ul><li>Dla utrzymania odpowiedniego stanu dróg gminnych i powiatowych dyżur pełniony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie: <strong>32 4590 263</strong></li><li>Dla utrzymania odpowiedniego stanu Drogi Krajowej nr 78 (ul. Rybnicka): Punkt dyspozytorski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach <br />(tel. <strong>32 234 06 91</strong>), Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 (tel. <strong>32 415 24 46</strong>).< /li></ul><p>Na właścicielach konkretnej nieruchomości ciąży obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników przylegających do tych nieruchomości. Podobnie jest z obowiązkiem usuwania śniegu i lodu z dachów czy elementów zadaszenia.</p><p>Numer alarmowy Straży Miejskiej w Radlinie: <strong> 501227408</strong></p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:44
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.