mgr inż. Grażyna Janeta

NACZELNIK

32 459 02 52

inwestycje@radlin.pl

mgr inż. Wojciech Horwacik

Z-CA NACZELNIKA

32 459 02 62

mgr inż. Monika Ryszka

INSPEKTOR

32 459 02 50

mgr inż. Dagmara Jamrozowicz

REFERENT

32 459 02 62

Do Wydziału Urbanistyki i Inwestycji należy prowadzenie spraw dotyczących inwestycji miejskich i planowanie rozwoju Miasta, a w szczególności:

  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla obiektów kubaturowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, ulic i parkingów Miasta ujętych w budżecie Miasta w celu ich realizacji a wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • przygotowywanie merytorycznej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowywanych inwestycji,
  • współpraca przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,
  • prowadzenie stałej kontroli przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
  • przekazywanie zakończonych inwestycji w użytkowanie administratorom obiektów,
  • współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju i innych dokumentów strategicznych dla gminy,
  • wykonywanie czynności właściwych dla gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych.