Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 15 czerwca 2020 o 11:31:18. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

W sieci internet Urząd Miasta Radlin publikuje tylko wybrane rejestry. Zbiory są udostępnione pod adresem www.eurzad.radlin.pl. Aby uzyskać inne dane (dot. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów) należy skontaktować się z Urzędem (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin / telefon: 324590200 / e-mail: info@radlin.pl).

W szczególność UM Radlin prowadzi:

 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • System finansowo-księgowy i system budżet,
 • Podatek leśny,
 • Podatek od nieruchomości,
 • Podatek od środków transportu,
 • Podatek rolny,
 • Dowody osobiste,
 • Ewidencja ludności,
 • Akta Stanu Cywilnego,
 • Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr instytucji kultury,
 • Rejestr niepublicznych placówek oświatowych.

Revision 27137 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

15 czerwca 2020 o 11:31:18Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <p><strong>W sieci internet Urząd Miasta Radlin publikuje tylko wybrane rejestry. Zbiory są udostępnione pod adresem <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ urzad/rejestry- ewidencje-archiwa/%20http: //eurzad.radlin.pl" >www.eurzad.radlin.pl.</a> Aby uzyskać inne dane (dot. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów) należy skontaktować się z Urzędem (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin / telefon: 324590200 / e-mail: <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl< /a>).</strong></p>Dodano: <strong>W sieci internet Urząd Miasta Radlin publikuje tylko wybrane rejestry. Zbiory są udostępnione pod adresem <a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/ eurzad.seam?cid= 244989">www.eurzad.radlin.pl.</a> Aby uzyskać inne dane (dot. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów) należy skontaktować się z Urzędem (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin / telefon: 324590200 / e-mail: <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl< /a>).</strong>
Bez zmian: <h3>W szczególność UM Radlin prowadzi:</h3>Bez zmian: <h3>W szczególność UM Radlin prowadzi:</h3>
Skasowano: <ul><li>Rejestr skarg i wniosków,</li><li>Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,< /li><li>System finansowo-księgowy i system budżet,</li><li>Podatek leśny,</li><li>Podatek od nieruchomości,< /li><li>Podatek od środków transportu,</ li><li>Podatek rolny,</li><li>Dowody osobiste,</li> <li>Ewidencja ludności,</li><li>Akta Stanu Cywilnego,</li> <li>Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,< /li><li>Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,</li> <li>Ewidencja zbiorników bezodpływowych,< /li><li>Rejestr wyborców,</li><li>Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,< /li><li>Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,</li><li>Rejestr instytucji kultury,</li><li>Rejestr niepublicznych placówek oświatowych.< /li></ul>Dodano: <ul><li>Rejestr skarg i wniosków,</li><li>Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,< /li><li>System finansowo-księgowy i system budżet,</li><li>Podatek leśny,</li><li>Podatek od nieruchomości,< /li><li>Podatek od środków transportu,</ li><li>Podatek rolny,</li><li>Dowody osobiste,</li> <li>Ewidencja ludności,</li><li>Akta Stanu Cywilnego,</li> <li>Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,< /li><li>Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,</li> <li>Ewidencja zbiorników bezodpływowych,< /li><li>Rejestr wyborców,</li><li>Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,< /li><li>Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,</li><li>Rejestr instytucji kultury,</li><li>Rejestr niepublicznych placówek oświatowych.</li></ul>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:37
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.