Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 19 lipca 2021 o 10:37:13. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

mgr Anna Rotkegel

KIEROWNIK REFERATU

32 459 02 30

Halina Korzonek

INSPEKTOR

32 459 02 30

Sonia Głomb

INSPEKTOR

32 459 02 30

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się sprawami z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

 • wykonanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
 • dokonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 • udostępnianie danych osobowych,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców,
 • współdziałanie przy organizacji wyborów i referendów,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i rejestru wyborców,
 • prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności i rolnym,
 • sporządzanie wydruków list dzieci do szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych, poboru i pełnienie funkcji członka komisji poborowej,
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony kraju, przyjmowanie wniosków Wojskowego Komendanta Uzupełnień i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa oraz nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na wnioskowane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, a w szczególności spraw dotyczących:
 • obrony cywilnej,
 • zarządzania kryzysowego,
 • obronności,

współpracy z instytucjami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”;

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego [POBIERZ]
Zgłoszenie pobytu czasowego [POBIERZ]
Zgłoszenie pobytu stałego [POBIERZ]

 

 

Wersja utworzona

19 lipca 2021 o 10:37:13Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h2>mgr Anna Rotkegel</h2>Bez zmian: <h2>mgr Anna Rotkegel</h2>
Bez zmian: <p><strong>KIEROWNIK REFERATU</strong></p>Bez zmian: <p><strong>KIEROWNIK REFERATU</strong></p>
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 30 
Skasowano: </h3> 
Skasowano: <h2>Halina Korzonek</h2> 
Skasowano: <p><strong>INSPEKTOR< /strong></p> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Dodano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Bez zmian: 32 459 02 30Bez zmian: 32 459 02 30
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
Bez zmian: <h2>Sonia Głomb</h2>Bez zmian: <h2>Sonia Głomb</h2>
Bez zmian: <p><strong>INSPEKTOR<br /><br /></strong></p>Bez zmian: <p><strong>INSPEKTOR<br /><br /></strong></p>
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Dodano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Bez zmian: 32 459 02 30Bez zmian: 32 459 02 30
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
 Dodano: <p><strong>Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się sprawami z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego, a w szczególności: </strong></p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/dowod/" target="_blank" rel="noopener">wykonanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych (kliknij aby pobrać wniosek),</a> <br></li>
 Dodano: <li>dokonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,</li>
 Dodano: <li>udostępnianie danych osobowych,</li>
 Dodano: <li>prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców,</li>
 Dodano: <li>współdziałanie przy organizacji wyborów i referendów,</li>
 Dodano: <li>sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i rejestru wyborców,</li>
 Dodano: <li>prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności i rolnym,</li>
 Dodano: <li>sporządzanie wydruków list dzieci do szkół i przedszkoli,</li>
 Dodano: <li>prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych, poboru i pełnienie funkcji członka komisji poborowej,</li>
 Dodano: <li>planowanie świadczeń na rzecz obrony kraju, przyjmowanie wniosków Wojskowego Komendanta Uzupełnień i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa oraz nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na wnioskowane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie decyzji administracyjnych,</li>
 Dodano: <li>prowadzenie spraw związanych z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej,</li>
 Dodano: <li>prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,</li>
 Dodano: <li>prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, a w szczególności spraw dotyczących:</li>
 Dodano: <li>obrony cywilnej,</li>
 Dodano: <li>zarządzania kryzysowego,</li>
 Dodano: <li>obronności,</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p>współpracy z instytucjami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”;</p>
 Dodano: <p><strong>Dokumenty do pobrania:</strong></p>
Skasowano: <p><strong>Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się sprawami z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego, a w szczególności: </strong></p> <ul><li>wykonanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych,</ li><li>dokonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,</li> <li>udostępnianie danych osobowych,</li> <li>prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców,</li> <li>współdziałanie przy organizacji wyborów i referendów,< /li><li>sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i rejestru wyborców,</li> <li>prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności i rolnym,</li>< li>sporządzanie wydruków list dzieci do szkół i przedszkoli,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych, poboru i pełnienie funkcji członka komisji poborowej,</li> <li>planowanie świadczeń na rzecz obrony kraju, przyjmowanie wniosków Wojskowego Komendanta Uzupełnień i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa oraz nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na wnioskowane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie decyzji administracyjnych,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej,</li> <li>prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, a w szczególności spraw dotyczących: </li><li>obrony cywilnej,</li> <li>zarządzania kryzysowego,< /li><li>obronności,</li> </ul><p>współpracy z instytucjami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”; </p><p><strong>Dokumenty do pobrania:</strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Wniosek-o- wydanie-dowodu- osobistego.pdf">Wniosek o wydanie dowodu osobistego [POBIERZ]</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/zgloszenie- pobytu-czasowego.pdf" >Zgłoszenie pobytu czasowego [POBIERZ]</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/zgloszenie- pobytu-stałego.pdf" >Zgłoszenie pobytu stałego [POBIERZ]</a> </p><p> </p><p> </p>Dodano: <p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Wniosek-o- wydanie-dowodu- osobistego.pdf">Wniosek o wydanie dowodu osobistego [POBIERZ]</a><br><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/zgloszenie- pobytu-czasowego.pdf" >Zgłoszenie pobytu czasowego [POBIERZ]</a><br><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/zgloszenie- pobytu-stałego.pdf" >Zgłoszenie pobytu stałego [POBIERZ]</a><br><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/zgloszenie- wymeldowania- z-pobytu-stałego.pdf" >Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego [POBIERZ]</a></p>
 Dodano: <p></p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:36
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.