Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 28 października 2020 o 10:52:18. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

mgr Anna Rotkegel

KIEROWNIK REFERATU

32 459 02 30

Halina Korzonek

INSPEKTOR

32 459 02 30

Sonia Głomb

INSPEKTOR

32 459 02 30

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się sprawami z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

 • wykonanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
 • dokonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 • udostępnianie danych osobowych,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców,
 • współdziałanie przy organizacji wyborów i referendów,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i rejestru wyborców,
 • prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności i rolnym,
 • sporządzanie wydruków list dzieci do szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych, poboru i pełnienie funkcji członka komisji poborowej,
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony kraju, przyjmowanie wniosków Wojskowego Komendanta Uzupełnień i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa oraz nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na wnioskowane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, a w szczególności spraw dotyczących:
 • obrony cywilnej,
 • zarządzania kryzysowego,
 • obronności,
 • współpracy z instytucjami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”;

Revision 29458 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

28 października 2020 o 10:52:18Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h2>mgr Anna Rotkegel</h2>Dodano: <h2>mgr Anna Rotkegel</h2>
Skasowano: <strong>KIEROWNIK REFERATU</strong>Dodano: <p><strong>KIEROWNIK REFERATU</strong></p>
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"> 
Skasowano: <h3> 
 Dodano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
 Dodano: <h3>
 Dodano: 32 459 02 30
 Dodano: </h3>
 Dodano: <h2>Halina Korzonek</h2>
 Dodano: <p><strong>INSPEKTOR< /strong></p>
 Dodano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
 Dodano: <h3>
Skasowano: 32 459 02 30</h3>Dodano: 32 459 02 30
Skasowano: <h2>Halina Korzonek</h2> 
Skasowano: <strong>INSPEKTOR</strong> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"> 
Skasowano: <h3> 
 Dodano: </h3>
 Dodano: <h2>Sonia Głomb</h2>
 Dodano: <p><strong>INSPEKTOR<br /><br /></strong></p>
 Dodano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
 Dodano: <h3>
Skasowano: 32 459 02 30</h3>Dodano: 32 459 02 30
Skasowano: <h2>Sonia Głomb</h2> 
Skasowano: <strong>INSPEKTOR</strong> 
Skasowano: <strong> 
Skasowano: </strong><strong></strong> 
Skasowano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"> 
Skasowano: <h3> 
Skasowano: 32 459 02 30</h3> 
Skasowano: <strong>Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się sprawami z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego, a w szczególności:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>wykonanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych,</li> 
Skasowano: <li>dokonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,</li> 
Skasowano: <li>udostępnianie danych osobowych,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców,</li> 
Skasowano: <li>współdziałanie przy organizacji wyborów i referendów,</li> 
Skasowano: <li>sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i rejestru wyborców,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności i rolnym,</li> 
Skasowano: <li>sporządzanie wydruków list dzieci do szkół i przedszkoli,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych, poboru i pełnienie funkcji członka komisji poborowej,</li> 
Skasowano: <li>planowanie świadczeń na rzecz obrony kraju, przyjmowanie wniosków Wojskowego Komendanta Uzupełnień i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa oraz nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na wnioskowane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie decyzji administracyjnych,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie spraw związanych z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, a w szczególności spraw dotyczących:</li> 
Skasowano: <li>obrony cywilnej,</li> 
Skasowano: <li>zarządzania kryzysowego,</li> 
Skasowano: <li>obronności,</li> 
Skasowano: <li>współpracy z instytucjami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”;</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano:  
 Dodano: </h3>
 Dodano: <p><strong>Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się sprawami z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego, a w szczególności: </strong></p> <ul><li>wykonanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych,</ li><li>dokonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,</li> <li>udostępnianie danych osobowych,</li> <li>prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców,</li> <li>współdziałanie przy organizacji wyborów i referendów,< /li><li>sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i rejestru wyborców,</li> <li>prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności i rolnym,</li>< li>sporządzanie wydruków list dzieci do szkół i przedszkoli,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych, poboru i pełnienie funkcji członka komisji poborowej,</li> <li>planowanie świadczeń na rzecz obrony kraju, przyjmowanie wniosków Wojskowego Komendanta Uzupełnień i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa oraz nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na wnioskowane podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie decyzji administracyjnych,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej,</li> <li>prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,< /li><li>prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, a w szczególności spraw dotyczących: </li><li>obrony cywilnej,</li> <li>zarządzania kryzysowego,< /li><li>obronności,</li> </ul><p>współpracy z instytucjami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”; </p><p><strong>Dokumenty do pobrania:</strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Wniosek-o- wydanie-dowodu- osobistego.pdf">Wniosek o wydanie dowodu osobistego [POBIERZ]</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/zgloszenie- pobytu-czasowego.pdf" >Zgłoszenie pobytu czasowego [POBIERZ]</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/zgloszenie- pobytu-stałego.pdf" >Zgłoszenie pobytu stałego [POBIERZ]</a><br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/zgloszenie- wymeldowania- z-pobytu-stałego.pdf" >Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego [POBIERZ]</a> </p><p> </p><p> </p>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:36
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.