OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Urodzenia, małżeństwa, zgony

Wybierz sprawę

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

 

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

 

Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

 

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.

 

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

 

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

 

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

 

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

 

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)

 

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

 

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

 

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 

Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 


Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 786

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.