OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
radlin logo

Aktualne zasady składania zgłoszeń i wniosków o wycinkę drzew (os. fizyczne, firmy)

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 6 maja, 2020 @ 12:27.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


ZGŁOSZENIA (OSOBY FIZYCZNE NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ– POSESJA PRYWATNA)

1. Zgłoszenia wysyłamy mailowo na adres info@radlin.pl
a) wypełnione, zeskanowane zgłoszenie
- w lewym górnym rogu wpisują się wszyscy współwłaściciele i podpisują się na zgłoszeniu,
- podajemy ilość drzew do usunięcia,
- kompletne oznaczenie nieruchomości: adres, nr ewidencyjny działki,
- nr księgi wieczystej, na odwrocie plan usytuowania drzew w stosunku do ogrodzenia czy domu,
- na odwrocie rysunek w jakim miejscu usytuowane jest drzewo na posesji
b) w mailu dodatkowo opisujemy:
- obwód w cm, mierzymy obwód każdego drzewa na wysokości 5 cm od ziemi ( zgłaszamy tylko
drzewa, które przekraczają 50 cm i więcej w obwodzie na wysokości 5 cm od ziemi) – pozostałe
drzewa o obwodzie poniżej 50 cm na wys. 5 cm od ziemi nie wymagają zgłoszenia
- stan drzewa np. drzewo suche, część gałęzi suchych, naruszony system korzeniowy itd.
- jeżeli znamy gatunek drzewa wpisujemy razem z obwodami, jeżeli nie to same obwody.
c) dołączamy zdjęcia drzew zgłoszonych do wycinki

Oczywiście maila podpisujemy i podajemy numer telefonu, który potrzebny jest do wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości w przesłanym zgłoszeniu.

WNIOSKI (PRZEDSIĘBIORSTWA, FIRMY, OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)

1. Wnioski wysyłamy mailowo na adres info@radlin.pl
a) wypełniony, zeskanowany wniosek wraz z załącznikami oraz oświadczeniem o posiadanym
tytule prawnym do dysponowania nieruchomością
- kompletne oznaczenie nieruchomości: adres, nr ewidencyjny działki,
- podajemy ilość drzew do usunięcia wraz z obwodami mierzonymi na wysokości 130 cm co ziemi
oraz ich gatunek,
- przyczynę usunięcia drzew/drzewa,
- termin usunięcia drzew/drzewa,
- nr księgi wieczystej,
- mapę z naniesioną lokalizacją drzewa/drzew
b) dołączamy zdjęcia drzew wnioskowanych do usunięcia

Do pobrania:[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 6 maja, 2020 @ 12:27 przez Katarzyna Macha
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 6 maja, 2020 @ 12:27 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 894

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.