Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 grudnia 2020 o 10:11:06. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Do końca października  2012 roku w Mieście Radlin realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”.

Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:

  • poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,
  • zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,
  • ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,
  • upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.

Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-010/11-00
Numer projektu: 1256

Całkowita wartość projektu wynosi:  839 492,40 (dofinansowanie 85% tj. 713 568,54 zł)
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Wersja utworzona

2 grudnia 2020 o 10:11:06Aktualna wersja
Treść
Skasowano: Do końca października  2012 roku w Mieście Radlin realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”. 
Skasowano: Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.Dodano: Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet X –– Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.
Skasowano: <strong>Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:</strong>Dodano: <strong>Wartość dofinansowania UE: 1 609 414,68 zł</strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,</li> 
Skasowano: <li>zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,</li> 
Skasowano: <li>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,</li> 
 Dodano: <li>Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 189 342,91 zł</li>
Skasowano: <li>ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,</li>Dodano: <li>Wartość całkowita: 1 951 088,15 zł (wkład własny 5%)</li>
Skasowano: <li>upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.</li> 
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
 Dodano: Zakres przewidziany w projekcie dotyczy głównie prac budowlanych w istniejącym budynku oraz zmianę jego sposobu użytkowania. Rozbudowa obejmie budowę platformy do transportu osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych i wiatę na rowery. Przewiduje się także urządzenie na działce przy budynku parkingu dla samochodów osobowych oraz wymianę przyłącza wody oraz sanitarnego.
 Dodano: Głównym celem projektu jest stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań polegających na objęciu opieką i wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji, z jednoczesną aktywizacją społeczną rozumianą jako nauka radzenia sobie w życiu oraz budowa zaufania społecznego.
Skasowano: Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02- 00-010/11-00Dodano: Nr umowy UDA.RPSL.10.03.02- 24-01HC/17-00.
Skasowano: Numer projektu: 1256 
Skasowano: Całkowita wartość projektu wynosi:&nbsp; 839 492,40 (dofinansowanie 85% tj. 713 568,54 zł) 
Skasowano: Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl. 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93"> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.