Skip to content
KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Sejm 23 maja 2024 r. uchwalił ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. 

Ustawa określa zasady i tryb przyznawania i wypłacania bonu energetycznego.

Bon energetyczny jest świadczeniem jednorazowym, przysługiwać będzie dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Organ wypłacający świadczenie będzie brał pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.323).

Ważne

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.
Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:

  1. 300 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  2. 400 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 500 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 600 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), proponuje się zwiększone o 100% wsparcie. W tym przypadku proponuje się następujące stawki bonu energetycznego:

  1. 600 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  2. 800 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 1000 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 1200 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Aby otrzymać bon energetyczny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę organ będzie miał 60 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie pod numerem tel. 32 4567072.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu