Skip to content
Temat budowy stacji paliw – najczęściej zadawane pytania

Temat budowy stacji paliw - najczęściej zadawane pytania

Wiele emocji w ostatnim czasie budzi informacja o planowanej inwestycji budowy stacji paliw w centrum miasta. Część kwestii wymaga uporządkowania i sprostowania. Dlatego zebraliśmy najczęściej zadawane w tym temacie pytania i przygotowaliśmy zestaw odpowiedzi (w miarę pojawiania się kolejnych, będziemy listę uzupełniać, tak aby w jednym miejscu znalazło się kompendium wiedzy na ten temat).

Przypominamy jednocześnie:

  • Urząd miasta (samorząd gminny) NIE WYDAJE zgód ani pozwoleń na budowę. Miasto NIE JEST organem administracji architektoniczno-budowlanej ani nadzoru budowlanego
  • Póki co, żadna zgoda nie została w tym temacie wydana. Zgody na budowę takich obiektów w naszym mieście, wydaje Starosta Wodzisławski, po uprzednim przedstawieniu kompletu dokumentów i spełnieniu wszystkich formalności. Inwestor tej planowanej inwestycji jest dopiero na początku tej drogi formalnej.
  • Miasto Radlin jest uczestnikiem postępowania (jako właściciel sąsiednich nieruchomości).
  • Zgodnie z przepisami, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy „zapewnić społeczeństwu możliwość udziału w postępowaniu”. Na pewno będziemy Państwa informować o wszelkich możliwościach włączenia się (jako strona społeczna) w tok procedur tej sprawy.

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami koncepcji rewitalizacji pl. Radlińskich Olimpijczyków, którą planuje miasto i na które to działania Radlin otrzymał już dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w kwocie 4 mln 950 tys zł : https://miasto.radlin.pl/koncepcja-rewitalizacji-pl-radlinskich-olimpijczykow/

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu