OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Archiwum dzienne: 9 października 2018

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obradXLIX sesji Rady Miejskiej w Radliniew dniu 16 października 2018 r (godz. 1430) 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Ref. Rozwoju 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.Ref. Barbara…

OGŁOSZENIE konsultacji społecznych: projekt uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

OGŁOSZENIEkonsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawieobywatelskich inicjatyw uchwałodawczych   Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały RadyMiejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia…

znak roboty drogowe
0

Prace remontowe na ulicy Kominka

Od dnia 12.10.2018r. planowane jest rozpoczęcie robót remontowych w ciągu ulicy Kominka na granicy miast Radlin z Wodzisławiem Śląskim. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę starej nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowej. W czasie prowadzenia robót zostanie zastosowana sygnalizacja świetlna, a ruch będzie odbywał się wahadłowo. Zakończenie robót…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 804

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.