OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Archiwum dzienne: 4 października 2018

Dobry Start 300 dla ucznia CMYK
0

Listopad ostatnim miesiącem składania wniosków o Dobry Start (300+)

UWAGA! Listopad ostatnim miesiącem składania wniosków o Dobry Start (300+) Przypominamy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego są przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku, a Wnioski złożone po upływie tego terminu,  pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski można składać drogą elektroniczną oraz w formie papierowej…

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr  S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 062

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.