OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Archiwum dzienne: 7 czerwca 2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.43.UI.2018 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Wańkowicza w Radlinie UWAGA: dokumentacja techniczna znajduje się w  postępowaniu PZP.271.37.UI.2018 w folderze “dokumentacja” – prosimy o pobranie jej i zapoznanie się PZP.271.43.UI.2018 Ogłoszenie o zamówieniu PZP.271.43.UI.2018 SIWZ PZP.271.43.UI.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PZP.271.43.UI.2018 zapytania i zmiana SIWZ ekspertyza geologiczna specyfikacja techniczna elektryczna Specyfikacja technicznadrogowa, instalacyjna PZP.271.43.UI.2018 Informacja z…

Wiosny Ludów przed i po
0

Ponad 200 tysięcy pozyskanych na walkę z azbestem!

266 521,19 zł  – tyle pieniędzy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 trafi do Radlina dla zadania “Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 291 w Radlinie”. Wszystko w ramach środków na cele związane z ochroną środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów (Działanie/Poddziałanie: 5.2. Gospodarka odpadami/5.2.2….

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 752

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.