OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Archiwum dzienne: 28 listopada 2017

logo Środowiskowy Interfejs Pomocowy
0

Zapraszamy do punktu dziennego pobytu środowiskowego w Radlinie

Od początku lutego tego roku w budynku Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie przy ulicy Władysława Orkana 23 działa Punkt Dziennego Pobytu Środowiskowego ( świetlica środowiskowa) w ramach projektu „ Środowiskowy Interfejs Pomocowy”. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin

Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z poźn.zm.) dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin (aktualizacja 2017 r.). Powyższy dokument jest…

Radlin LOGO
0

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin wyłożona do konsultacji

Projekt Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin (aktualizacja 2017 r.) w dniach od 28.11.2017 r.  do 18.12.2017 r. jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Radlin przy Ulicy Józefa Rymera 15, pokój nr 25 w godzinach od 7.30 do…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 522

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.