OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Archiwum dzienne: 18 kwietnia 2017

logo20
0

Zapraszamy do udziału w ankiecie

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Posłuży ona wyłącznie celom badawczym m.in. związanym z analizą wskaźników ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin na lata 2014-2020. Wypełnione ankiety prosimy przekazywać do 15 maja br. drogą elektronicznych bądź w urnach umieszczonych w Urzędzie Miasta Radlin (kancelaria), Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie oraz…

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wypandów w Radlinie

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy w budynku administracyjno – socjalnym położonym na nieruchomości przy ul. Wypandów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:   3636/110 zapisana w KW GL1W/00045614/5 obręb: Biertułtowy, mapa 2   Powierzchnia użytkowa lokalu usługowego stanowi 61,85 m² (w tym: 38,15 m² lokal, oraz 23,70 m² taras).   Umowa zostanie…

PSZOK
0

Przypominamy o terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy o terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki i terminy opłat w 2017 roku nie ulegają zmianie i wynoszą jak dotychczas: za odpady zbierane w sposób selektywny 9,50 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku braku segregacji stawka wynosi 20 zł miesięcznie od mieszkańca. Opłaty dokonuje się kwartalnie w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca,…

Sesja Rady Miejskiej – 25.04.2017 r.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 10.00 ) 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik i zaproszeni goście 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina 4. Omówienie…

logo20
0

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 10.00 ) 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik i zaproszeni goście 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina 4. Omówienie…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 420

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.