OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Archiwum dzienne: 22 października 2015

Konsultacje społeczne w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Burmistrz Radlina zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Na podstawie…

Konsultacje społeczne dotyczące projektu programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Burmistrz Radlina zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016. Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia…

Barbara Magiera (1)
0

Barbara Magiera “Przyjacielem ZNP”

Burmistrz Radlina, Barbara Magiera została uhonorowana statuetką “Przyjaciela Związku Nauczycielstwa Polskiego”, którą władzę ZNP przyznają w uznaniu za współpracę i tworzenie dobrej atmosfery do prowadzenia dialogu społecznego. Wraz z Panią Burmistrz nagrodę otrzymała również Burmistrz Rydułtów, Kornelia Newy. Statuetki wręczone zostały podczas uroczystej gali śląskich struktur ZNP 17 października w Rydułtowskim Centrum Kultury. Okazją były…

UrbactIII
0

Rozpoczęliśmy międzynarodowy projekt URBACT III !

Radlin rozpoczął realizację międzynarodowego projektu Urbact III, w którym znalazł się wraz z innymi europejskimi miastami. W dniach 21-22 października reprezentacja miasta, wraz z Panią Burmistrz Barbarą Magierą przebywa w partnerskim mieście Sopron na Węgrzech, gdzie warsztatami zainaugurowano projekt. Wstępne warsztaty pod nazwą CityCentreDoctor polegały na prezentacji miast oraz dyskusji na temat efektywnego ożywienia centralnych…

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 819

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.