OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
koliba

Pozyskaliśmy ponad 220 tysięcy na zajęcia dla dzieci !

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 17 października, 2019 @ 9:15.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży – etap II”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet IX –– Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Wartość dofinansowania: 222 097,52 zł

Wartość całkowita: 238 814,54 zł

Okres realizacji projektu przewidziano od 2021-01-01 do 2022-12-31

W ramach projektu przewidziano m. in.:

-zajęcia z ceramiki,

-zajęcia informatyczne i fotograficzne,

-zajęcia logopedyczne dla wybranych dzieci,

-zajęcia z bajkoterapii, kina i teatru,

-prowadzenia terapii dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

– dogoterapię, hipoterapię i muzykoterapię,

-zajęcia z języka angielskiego i matematyki, -naukę pływania, -zajęcia kulinarne.

 

Celem projektu jest rozszerzenie zakresu i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych Miasta Radlin. Cel ten będzie realizowany przez placówkę wsparcia dziennego – Świetlicę Środowiskową „Koliba”, poprzez działania zapewniające wzmocnienie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, zamieszkującej obszary rewitalizacji i zdegradowane w mieście Radlin.

Projekt będzie skierowany do 48 dzieci w wieku 6-16 lat z obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego miasta Radlin.[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

17 października, 2019 @ 9:15Aktualna wersja
Title
 Pozyskaliśmy ponad 220 tysięcy na zajęcia dla dzieci !


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 343

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.